การประยุกต์ใช้คุณภาพของโรงบดโดยใช้ฝุ่นหินแทนที่จะเป็นทรายธรรมชาติ