อุตสาหกรรมบดตั้งอยู่ในพอร์ตแลนด์หรือสหรัฐอเมริกาพื้นที่