ความพยายามที่ทำโดย zim gvt toimprove ส่วนการขุดในปี 2013 pdf