โรงงานโดยตรงเต้าเสียบขนาด 300 ตาข่ายนาทีเรย์มอนด์มิลล์