ราคาที่ดีที่สุดต้นทุนต่ำที่มีประสิทธิภาพกล้วยชิปพืชผลิต b949ab