โรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ในรูปแบบลูกบาศก์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป