การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องห้ำหั่นมันเทศ