เครื่องกำจัดขยะและแร่ทองคำแบบเคลื่อนที่ในแอฟริกาใต้