ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการค้าสำหรับเหมืองหินจาก panchayath