บริษัท เหมืองแร่และถ่านหิน kerja lowongan สำหรับแพทย์