รูปแบบใหม่ชุด c 1000x1300 กรามบดด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง