แอฟริกาการขุดเจาะและอุปกรณ์การทำเหมืองแร่พรีโทเรีย