ความน่าเชื่อถือของการตรวจสายตาเด็กก่อนวัยเรียนด้วยเครื่องวัดแบบพกพา