หารือเกี่ยวกับสมาคมหอการค้าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการเกษตรของไนจีเรีย