วิธีการแก้ปัญหาความผิดของน้ำมันหล่อลื่นบนเครื่องบดอัด maxtrak