คุณอยู่ที่ไหนไม่ได้เป็นเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนในโรงโม่หิน