ที่อยู่ของคณะกรรมการด้านเทคนิคสำหรับการทำเหมืองหิน