ผลกระทบของดัชนีรอยขีดข่วนต่ออายุการซับของเครื่องบด