การวางผังเมืองและประเทศทำหน้าที่ทามิลนาดูที่เกี่ยวข้องกับการบดหิน