อุปกรณ์เหมืองหินที่ทำในประเทศเยอรมนีหรือสหราชอาณาจักร