โปรแกรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการขุดของ marke le แอฟริกาใต้