นักลงทุนชาวเอเชียที่สนใจในธุรกิจเหมืองหินในไนจีเรีย