จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยิปซั่มไม่ถูกเติมในระหว่างการบดปูนเม็ด