2 เพลาก่อสร้างถนน reccovery รถบรรทุก bitumen ยางมะตอยกรวดซิงโครรถบรรทุกจำหน่ายรถบรรทุกจำหน่ายยางมะตอย