การทำเหมืองแร่ทองคำและโรงงานแปรรูปเสร็จสมบูรณ์ผลิตในประเทศจีน