มีเบรกเกอร์ราคาอื่น ๆ อีกกี่ตัวที่มีภาพชกสวมข้อบกพร่องที่เท้าของฉัน