การแปรรูปและการกลั่นเชื้อเพลิงถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล