27 15 13 การสื่อสารทองแดงแนวราบสายเคเบิลเครื่องบีบอัดสำหรับแร่ทองแดง