ความสมดุลของวัสดุในระบบระบายความร้อนของโรงงานลูกบอล