วิธีการคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของหน้าจอสั่น