ความหนาแน่นของถ่านหินบดที่ใช้ในการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าสำหรับ