ตำแหน่งที่ว่างสำหรับวิศวกรเครื่องดนตรีในโรงงานปูนซีเมนต์ยูเออี