ฉันจะรู้เกี่ยวกับโครงการเครื่องจักรกลหนักได้อย่างไร