รายการโลหะที่แตกต่างกันหรืออัญมณีที่ขุดได้ในแอฟริกาใต้