แร่ที่สามารถถูกขีดข่วนด้วยบุษราคัมและรอยขีดข่วนเฟลด์สปาร์