คุณภาพดี chtcad0860 42 asphalt bitumen sprayer ด้วยการบริโภคต่ำ