เทคนิคเบื้องต้นและเทคนิคใหม่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์