บดแร่ทองแดงใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่